odnos sa nekim da brine o, ti možeš da razumeš

Kada su osjećaj da su iskorišćavanje, idu dalje, a da si shvatio šta se desilo

Odanost je ono što je mislio da nas naši roditelji, posebno majke, kojima smo poštovanje.

Ali očekujemo isto odanost sa našim partnerima

About