Meksiko je kolijevka najstariji i najrazvijenija civilizacije Amerike

Ljudi, skelet koji je na ritualima i tradicijama

Mjesto gdje lice od davnina i modernost i gdje tradiciju se stalno mijenja.

milioni ljudi, parove i dijalekata, i jedan glas glas Meksiko

Naučili smo priče o nekoliko Meksikanci, čija sudbina će otkriti zemlji gledam u budućnost, ali svojim korijenjem se protežu dublje u prošlosti

About