Meksikanci — sedmi u broj (miliona) ljudi na svetu

Trenutni broj stanovnika u Meksiku je podijeljen u skladu s njihovim porijeklom se u tri grupe

stanovništva je mešanac, odnosno potomci pomešao brakova između bijelaca i Indijanaca, dvadeset potomci Evropljani, jedanaest Indijanci, od čega se najviše brojne potomci Asteka

About